INTEGRITETSPOLICY

Grundläggande principer

Pro Superbike är förpliktigat att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi tillämpar en hög skyddsnivå och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och principer för sekretesskydd. “Personuppgifter” avser information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Den här sekretesspolicyn innehåller allmän information om hur Pro Superbike behandlar dina personuppgifter kopplat till webbplatsen www.prosuperbike.se eller tillhörande webbplatser (kallas hädanefter “Webbplatsen”).

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för dina personuppgifter är Pro Superbike. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig på: info@prosuperbike.se

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Pro Superbike använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-filer som har placerats hos dig. När du besöker de delar av Pro Superbike webbplatser som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggade måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.​

Säkerhet

Pro Superbike skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Webbplatsanalys och besökarinformation

Webbplatsen använder en webbanalystjänst, exempelvis från Google, Inc. (“Google”). Genom att du använder Webbplatsen godkänner du att Google behandlar dina uppgifter på det sätt och i de syften som anges i uttalandet ovan. Klicka här om du vill läsa mer om webbanalystjänsten från Google: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/se/

Annonsörer, leverantörer av spårningstjänster och andra tredje parter kan lagra cookies i din enhet när du besöker Webbplatsen, exempelvis för att visa anpassade annonser eller samla statistik om antalet besökare på Webbplatsen. Eftersom din webbläsare måste begära dessa annonser från tredjepartsservrar kan dessa tredje parter visa, modifiera eller spara egna cookies precis som om du direkt hade besökt dessa parters webbplatser.

Webbplatsen använder plugin-program för sociala medier, exempelvis knappen “Gilla” som tillhandahålls av det sociala nätverket facebook.com. Webbplatsen använder plugin-program för sociala medier, exempelvis knappen Gilla som tillhandahålls av det sociala nätverket facebook.com. När du besöker Webbplatsen och tidigare loggat in på ett socialt nätverk ansluter din webbläsare direkt till servrarna hos det social nätverket. När du besöker Webbplatsen och tidigare loggat in på ett socialt nätverk ansluter din webbläsare direkt till servrarna hos det social nätverket. Plugin-programmen för sociala medier på Webbplatsen omfattar de sekretessvillkor och övriga regler och villkor som gäller för respektive sociala mediers webbplatser. Informationen som samlas in av sociala nätverk skickas inte till Pro Superbike om du inte uttryckligen godkänt det.

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.